Aanmelden

Wil u deelnemen aan een activiteit? Wilt u meer inlichtingen? Bij de meeste activiteiten kunt u gewoon een keer binnenlopen. Anders kunt u altijd via het beheer van De Dreef informatie en/of gegevens van de contactpersonen krijgen.

Dat kan telefonisch, per mail of door even binnen te lopen. In de ochtenduren is er altijd iemand die u verder kan helpen.

Wilt u zelf een activiteit starten in De Dreef? Neem contact op met het bestuur, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.